پنل اختصاصی نمایندگی

فروشنده و بازار یاب گرامی
فیسکو با بررسی های تخصصی خود و با در نظر گرفتن شرایط شغلی جامعه ایران ، تصمیم دارد، ورود راحت و حرفه ای به عرصه بازار تجاری را، به هر ایرانی نوید دهد و شرایطی محیا کند، که به سهم خود، شغل تعدادی از هموطنان خود را تامین کند. شما میتوانید در هر جای ایران صرفا با داشتن محل کسب، از همکاری با این مجموعه درآمد ایدآل داشته باشید. اولین هدیه فیسکو: بمدت 3 سال هیچگونه حق نمایندگی ای از شما دریافت نمیشود. توجه: فقط 100 نمایندگی اول، از این شرایط خاص برخوردار خواهند بود.

1اطلاعات هویتی
2اطلاعات شغلی
3اطلاعات اضافی
برای آپلود، فایلی را به این قسمت بکشید یا کلیک کنید.

جستجو در سایت

درحال بارگذاری ...
بستن
مقایسه